Kritiske til statleg sal

Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" er kritisk til at næringsdepartementet har lagt staten sine eigedomar på Raudsand ut for sal. Området som skal seljast, inneheld i følgje organisasjonen forureining, som til dels er ukjent i omfang både i grunn og deponi. Den meiner staten må rydde opp, og at salet må stoppast.