Kritiske til giftdeponi

NHO, Visit Nordmøre og Romsdal og Fjord Norge er kritiske til planane om eit deponi for farleg avfall på Raudsand i Nesset. Dei meiner dette får negative følgjer for reiselivsnæringa i og rundt Tingvollfjorden og Sunndalsfjorden.

Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand