– En fusjon kan gjøre Bioforsk på Tingvoll mer utsatt

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget, Oddbjørn Vatne, ser med stor bekymring på at Bioforsk blir slått sammen med to andre forskningsinstitutt.

Kirsty McKinnon

Bioforsk på Tingvoll driver blant annet skolehage. Nå kan de blitt slått sammen med to andre institutt. (arkivbilde)

Oddbjørn Vatne

Sp-politiker frykter at fusjonen vil gjøre forskningssenteret på Tingvoll utsatt.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Regjeringa har vedtatt å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og
landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking til ett institutt
fra 15. juli 2015.

Bioforsk sitt senter på Tingvoll er med sine 36 ansatte en spydspiss innenfor økologisk landbruksforskning.

– Ønsker å kutte

– Vi har en regjering som har gått inn for å øke midlene til forskning, men når det gjelder landbruksforskning så ville de kutte 50 millioner kroner. Nå er det behov for å spare, og landbruksdepartementet kjører nå hardt for å legge ned kontor innenfor landbruksforskning, og jeg tror at Tingvoll vil være svært utsatt, sier Oddbjørn Vatne.

– Vi ser at de institusjonene som nå skal slås sammen, har mange anlegg som ligger nært byene, sier Vatne.

Mandag vedtok fylkesutvalget i Møre og Romsdal en høringsuttalelse som understreket viktigheten av Bioforsk på Tingvoll uten å gå noe lenger enn det. Oddbjørn Vatne ville imidlertid diskutere alternative strategier dersom fusjonen satte Bioforsk sitt senter på Tingvoll i fare.

– Viktig å slå ring rundt Tingvoll

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) mener det er viktig å slå ring rundt Bioforsk på Tingvoll.

Foto: Trond Vestre / NRK

Resten av utvalget ville ikke være med på dette fordi det kunne "sette griller i hodet" på myndighetene. Men fylkesordfører Jon Aasen (Ap) legger ikke skjul på at han ser faresignalene.

– Jeg ønsker ikke å svare ja på om jeg frykter at Bioforsk på Tingvoll kan blir flytta, men jeg ser jo faresignalene. Det er veldig viktig at vi som er regionale myndigheter slår ring rundt Tingvoll, sier Jon Aasen.

– Vi er et stort landbruksfylke og den forskningen som foregår på Tingvoll er uhyre viktig. Dessuten handler det om mange arbeidsplasser. Dersom vi ikke klarer å bevare senteret innenfor den paraplyen som nå blir trukket opp så blir vi nødt til å se på andre paraplyer, sier Oddbjørn Vatne (Sp).

En plan B?

– Du har skissert en plan B. Hva går den ut på?

– Ja, en plan B går kort og greit ut på å legge dette inn under Møreforsking, sier Oddbjørn Vatne.