Kritisk til innstrammingsforslag

– Noreg skuldar å ta vår del av ansvaret for å møte flyktningskrisa i Europa, meiner biskop Ingeborg Midttømme. Ho har sendt sin uttale til Justisdepartemenet i høyringa om «Endringer i utlendingslovgivningen (Innstramminger II)». Midttømme er uroa over forslaga som etter hennar syn vil svekke grunnleggande rettar for mindreårige asylsøkarar.

Biskop Ingeborg Midttømme
Foto: Gunnar Sandvik