Kritisk til Gieks rolle i den maritime klyngen

Oskar Grimstad utfordret Giek på deres rolle i den maritime klyngen på Sunnmøre under tirsdagens møte med næringskomiteen.

Oskar Grimstad

NÆRINGSKOMITEEN: Oskar Grimstad mener det er grunnlag for å kritisere Giek for å være altfor engasjert i løsninger som ikke gagner lokale rederier i Møre og Romsdal.

Foto: Frode Berg / NRK

Oskar Grimstad (Frp) rettet kritikk mot Garanti-instituttet for eksportkreditt (Giek) etter orienteringsmøtet med næringskomiteen på Stortinget.

GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille langsiktige garantier på vegne av den norske stat. Men Grimstad mener etaten ikke har gjort det på vegne av de lokale rederiene i Møre og Romsdal.

– Jeg ser at president i NHO, Tore Ulstein, samt representanter for rederiene kritiserer Giek, og det er ikke hvem som helst. De kritiserer Giek for å være altfor engasjert i løsninger som ikke er lokale og for å stille sterkere krav enn de kommersielle bankene. Det gjør at man risikerer å svekke den maritime klyngen på Sunnmøre, sier Grimstad.

Politikeren mener blant annet at Giek har spilt en rolle i at Farstad-rederiet ble overtatt av Kjell Inge Røkkes Aker. Under tirsdagens møte stilte Giek seg uforstående til kritikken, men ville ikke kommentere saken utover det.

– Ta det opp med ministeren

Else May-Botten

Else-May Botten mener Grimstad bør ta med seg kritikken videre til ministeren.

Foto: NRK

Hverken Pål Farstad (V) eller Else-May Botten (Ap), som begge sitter i næringskomiteen, ville stille seg bak Grimstads kritikk av Giek.

– Jeg har ikke noen grunn til å betvile Giek sin rolle oppe i dette her. Jeg har et hjerte som er knyttet til den maritime klyngen, og nå får jeg prøve å sammenstille det jeg har hørt fra næringen og det Giek sier, forteller Farstad.

– Den konkrete situasjonen er vanskelig for oss å ta tak i, og vi må forholde seg til statsråden hvis det er ting som er uklart. Men Giek er klare på at de ikke har påvirket noen av ulike bedriftene med tanke på sammenslåing, sier Else-May Botten.

Hun mener likevel at Grimstad bør ta kritikken med seg videre.

– Dette bør Oskar Grimstad, som sitter i et regjeringsparti, ta opp med ministeren.