Kritiserer misbruk av kirkeasyl

– Det som nå skjer i Spjelkavik kyrkje er helt feil, og et misbruk av ordningen med kirkeasyl. Kirkeasylet kan brukes for å beskytte enkeltindivider mot inngrep fra statlige myndigheter, og ikke i saker mellom privatpersoner, sier advokat Sol Elden.

Advokat Sol Elden før rettssaken

Advokat Sol Elden mener det er misbruk av kirkeasyl når det brukes i saker mellom privatpersoner.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at det kommer en rask løsning for mor og barn som sitter i kirkeasyl i Spjelkavik. Det har de gjort nå i fire måneder etter at den norske moren tok med seg barna fra Spania til Norge. Ektemannen sitter igjen hjemme og har nå fått tilbake to av barna, mens datteren på 8 år og moren hennes fremdeles er i hjembyen Ålesund.

Der sitter de altså i kirkeasyl for å unngå at datteren skal bli sendt tilbake til Spania.

Behandlet i retten flere ganger

– Namsmannens vedtak om tvangsfullbyrdelse er påklaget og avslått to ganger, og jeg vet ikke om den nå også vil bli anket inn for Høyesterett. Ankefristen går ut i løpet av juni, sier Elden.

Elden stiller altså spørsmål ved om det er riktig å bruke kirkeasyl i en slik sak.

– Jeg anser det som et misbruk av det vernet kirkeasyl er ment å gi, sier Elden. Hun understreker at det ikke er noe i veien for at barnevernet kan be politiet om bistand for å hente jenta, og så sørge for at hun reiser tilbake til Spania.

Kirkeasyl ingen varig løsning

Et utvalg opprettet av Mellomkirkelig råd har utarbeidet en såkalt betenkning om kirkeasyl. Der står det blant annet at kirkeasyl ikke er noen varig løsning og at det vanligvis er flyktninger og asylsøkere som har søkt tilflukt i kirkene.

Menighetsrådsleder Kjetil Hjelset i Spjelkavik sier at kirken har åpne dører for mennesker i nød uansett hvilken situasjon de er i, men han håper den aktuelle saken løser seg så snart som mulig.

Kirken må bestemme selv

Jenny Klinge

Jenny Klinge sier kirken selv må bestemme kirkeasylordningen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Enkelte politikere har tidligere vurdert kirkeasylordningen, men foreløpig uten at det har kommet noen klare konklusjoner. Medlem i justiskomiteen på Stortinget, Jenny Klinge, sier at hun ikke kjenner den konkrete saken i Spjelkavik, men hun mener dette er noe kirken må styre selv.

– Hvis kirken vil være oppholdssted for dem som vil gjemme seg for politiet, så må det være noe kirken avgjør. Kirkeasylet har lange tradisjoner, men har absolutt problematiske sider, sier Jenny Klinge.