Kristiansund/Averøy turbokommune

Møre og Romsdal musikkråd og UKM Møre og Romsdal har kåra Kristiansund/Averøy til årets turbokommune.

Prisen går til den kommunen som kan vise til størst auke i talet på deltakarar i Ungdommens kulturmønstring frå det eine året til det andre.

Prisen skal overrekkast på fylkesmønstringa i Midsund 31.mars-2.april.