Kristiansund på Robek-lista

Kristiansund kommune meldes inn i Robek. Kommunen har ikke klart å dekke underskuddet fra 2013 og 2014.

Rådhuset i Kristiansund

Kristiansund kommune har et samlet underskudd er på 33,4 millioner kroner.

Foto: Aina Rødal / NRK

Fylkesmannen sender torsdag brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med melding om at Kristiansund kommune meldes inn i Robek.

Kristiansund kommune vedtok i 2014 å dekke inn regnskapsmessig underskudd fra 2013 på rundt 15,3 millioner kroner.

– Da regnskapet ble vedtatt i sommer for 2014, så viste det seg at kommunen ikke hadde klart å dekke inn underskuddet for 2013 og det medfører innmelding i Robek, sier Martin Gjendem Mortensen, som er seniorrådgiver om kommuneøkonomi hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kristiansund har nå et samlet underskudd er på 33,4 millioner kroner.

Per Sverre Ersvik, økonomisjef i Kristiansund kommune.

Per Sverre Ersvik, assisterende rådmann i Kristiansund kommune håper kommunen er ute av Robek-lista i 2016.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi kunne brukt to år på å dekke inn underskuddet fra 2013, men kommunen valgte en mer ambisiøs inndekningsplan, ved å dekke hele medforbruket i 2014, og det klarte vi ikke, sier assisterende rådmann Per Sverre Ersvik.

Mange Robek-kommuner

Det er nå seks kommuner i Møre og Romsdal som er innmeldt i Robek: Ålesund, Kristiansund, Hareid, Stranda, Sykkylven og Fræna.

– Vi ser at det er mange kommuner i Møre og Romsdal med svake økonomiske resultat og høy lånegjeld. Det har historisk sett vært mange Robek-kommuner i Møre og Romsdal, i forhold til resten av landet. Seks kommuner er høyere enn gjennomsnittet til landet, sier Mortensen.

Gjemnes, Ørsta og Volda ble meldt ut av Robek tidligere i år.

Flere tiltak

Mortensen håper Kristiansund slipper å være lenge på Robek-lista.

– Kommunen har allerede satt i gang gode prosesser for å dekke inn underskuddet, så vi håper de kan være meldt ut til neste sommer, sier Mortensen.

– Allerede i april vedtok vi tiltak som hvis vi lykkes med å gjennomføre, skal sikre utmelding av Robek allerede i 2016, sier Per Sverre Ersvik.

– Hvilke tiltak er det snakk om?

– Det er en omfattende tiltakspakke som går på alt fra avvikling av prosjektet, bemanningsreduksjon i skolen, mer hjemmebasert tilbud i omsorgstjenesten.