Kristiansund kommune med overskudd

Regnskapet for Kristiansund kommune viser et netto driftsresultat på nærmere 20 millioner kroner, skriver kommunen i en pressemelding. Regnskapet 2017 viser til 18 millioner kroner mer i statlige overføringer og skatteinngang, samt 18 millioner kroner lavere finansutgifter enn opprinnelig budsjettert. Spesielt var det høyere renteinntekter fra kommunen sine innskudd som ga positiv virkning, sammen med lavere avdragsbetalinger, skriver kommunen.

Kristiansund rådhus
Foto: Anne-Mari Flatset / NRK