NRK Meny
Normal

Kristiansund kommune har brutt loven

Kristiansund kommune erkjenner kjøp av varer og tjenester uten kunngjøring og konkurranse, skriver Tidens Krav.

Rådhuset i Kristiansund

Ersvik og Skuseth kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at en enda mer detaljert gjennomgang vil avdekke enda flere ulovlige anskaffelser i kommunen.

Foto: Aina Rødal / NRK

Det er Bygg- og eiendomsenheten i kommunen som har kjøpt bygge- og snekkertjenester for 13 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift fra 2011 og fram til i dag.

Ingen enkeltanskaffelse er over 500.000 kroner. De fleste er langt mindre enn dette, skriver tk.no.

Per Sverre Ersvik, økonomisjef i Kristiansund kommune.

Per Sverre Ersvik, økonomisjef i Kristiansund kommune.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi har brutt regelverket og gjort disse anskaffelsene uten kunngjøring og konkurranse, erkjenner økonomisjef Per Sverre Ersvik og kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth overfor Tidens Krav. Skuseth opptrer i denne sammenheng på vegne av rådmann Just Ingebrigtsen.

De legger ikke skjul på at de ser meget alvorlig på det som nå er kommet for dagen.

Intern gransking

I 2011, 2012 og 2013 kjøpte Bygg- og eiendom inn bygge- og snekkertjenester for vel 42 millioner kroner. Om lag 18 prosent eller rundt 7,5 millioner, viste seg å være ulovlige direkteanskaffelser. Det viser kommunens interne gransking av saken.

Situasjonen blir ikke bedre av at kommunen i fjor høst lyste ut på anbud en midlertidig rammeavtale på bygge- og snekkertjenester gjeldende fra årsskiftet. Den skulle vare en periode på et halvt til ett år med forventet anskaffelsesverdi på 400.000 kroner.

Under rådmannens ansvar

Det er rådmannen som har ansvar for at lederne har tilstrekkelig opplæring og kunnskap og lov og regelverk og hvilke prosedyrer som må følges.

Etter det som nå er avdekket, har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe.