Kristiansund Håndballklubb i konkursfare

Kristiansund Håndballklubb har 2,7 millioner kroner i gjeld og melder på egne nettsider at økonomien holder på å kvele klubben totalt.

KHK

Kristiansund Håndballklubb har 2,5 millioner kroner i gjeld og håper på å få på plass en akkordløsning som kan sikre videre drift av klubben.

Foto: Roar Halten / NRK

Kristiansund Håndballklubb melder på egne nettsider at de på grunn av svak økonomistyring skylder 2,7 millioner kroner til sine kreditorer.

Knut Erik Johnsen

Styreleder i Kristiansund Håndballklubb, Knut Erik Johnsen.

Foto: Privat

– Det er bygget opp en sekk med gjeld over noen år, sier styreleder Knut Erik Johnsen til NRK.

Styret i klubben melder at det på årsmøte i sommer ble valgt nytt styre for å prøve å rydde opp i den økonomiske situasjonen, men at de nå innkaller til ekstraordinært årsmøte med forslag om at styret får fullmakt til å inngå akkordforhandlinger for å unngå konkurs.

Per i dag fins det ikke penger til å drifte klubben og styret varsler om at det umiddelbart vil innføres betalingsstopp.

Må få en kapitalinnsprøytning

– Vi har jobbet i fire måneder med å prøve å rydde opp, men vi ser at vi ikke greier å rydde opp uten gjeldsforhandlinger, sier Johnsen.

Styrelederen sier at dersom de skal få aksept for en akkordløsning vil kreve en betydelig kapitalinnsprøytning. Men han vet ikke hvor pengene skal komme fra.

– Vi har ingen rike onkler i klubben, sier Johnsen.

Dersom de skal få inn penger er det næringslivet eller kommunen som må spytte penger i kassa.

– De må se seg tjent med at vi overlever som klubb og at det er et håndballmiljø i Kristiansund. De må se seg tjent med at vi har et tilbud til barn og unge, og at vi arrangerer Shell-Cup.

– Vi klarer ikke å gå videre uten at vi får tilført kapital, sier Johnsen.

Dersom akkordforhandlinger ikke lykkes, må klubben slås konkurs. Det vil bety at 200-250 barn og unge miste både trenings- og kampaktivitet med umiddelbar virkning.

Brukt for mye penger

Styrelederen sier at det er mange grunner til at klubben har havnet i økonomisk uføre, men at den enkleste grunnen er at de har brukt for mye penger.

– Det har vært for offensive budsjettall. Og pengene har ikke kommet inn slik det har vært budsjettert, sier han.

I tillegg vedgår han at det er brukt litt for mye penger på herrelaget de har i førstedivisjon.

– Det har nok skrevet kontrakter med spillere og trenere som har vært litt vel offensive i forhold til den økonomiske situasjonen klubben har vært i, og som det burde vært tatt grep om langt tidligere, sier han.

Har prøvd å løse den økonomiske situasjonen

Klubben skriver at de har avholdt møter med målsetning om å få til langsiktige kreditter. Men dette sier de at i dag virker som det er vanskelig å få til og de har vurdert dette lite realistisk i nåværende situasjon.

Styret har klart å kutte en million kroner i kostnader, vesentlig på personalsiden der frivillige løsninger har gjort det mulig å kutte uten at de har måttet gå til oppsigelser. I tillegg har de allerede kuttet utgifter til halleie.

Klubben opplyser videre at de har avholdt møter med kreditorer men at det er utfordrende å få gjeld avskrevet når de ikke har kontante midler til å tilby oppgjør.

Håper å få på plass en akkord som kan sikre videre drift

Styrelederen understreker at de ikke har gitt opp.

– Vi har ett håp. Vi føler at vi har en bra merkevare. Vi føler at vi gjør så mye bra for byen og omland at vi representerer en verdi som vi mener bør leve videre. Og frem til denne prosessen er sluttført, satser vi knallhardt for at barn og unge skal ha det samme tilbudet de har hatt frem til denne situasjonen som har oppstått, sier Johnsen.

Dersom det ekstraordinære årsmøtet vedtar styrets forslag om å inngå akkordforhandlinger, vil Kristiansund Håndballklubb kontakte advokat for å inngå videre forhandlinger. I motsatt tilfelle vil det nåværende styret stille sine plasser ledige.

– Klubben vil søke å drifte alle sine aktiviteter videre på normal måte inntil en endelig løsning er på plass. Konkret vil det si at alle treninger og kamper i utgangspunktet bør avvikles som normalt, litt avhengig av den velvilje vi vil møte i tiden som kommer, skriver Johnsen.

Styret vil innkalle til ekstraordinært årsmøte mandag 21. oktober.