Normal

Krisemøte om utskrivningsklare pasienter

Sykehusene i fylket sliter med at utskrivningsklare pasienter blir liggende over tiden, og i Kristiansund er situasjonen prekær. Totalt tilbrakte utskrivingsklare pasienter 1200 døgn ekstra på sykehusene i januar i år.

sykehus kristiansund - helse møre og romsdal
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Britt Valderhaug Tyrholm

AVHOLDER MØTE: Britt Valderhaug Tyrholm er samhandlingssjef i helseforetaket.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Sykehusene i fylket sliter med at utskrivningsklare pasienter blir liggende på de ulike avdelingene. Det koster kommunene store summer, og årsaken til at pasientene blir liggende er manglende beredskap.

I starten av mars skal Kristiansund kommune og helseforetaket i et krisemøte om situasjonen i kommunen.

– Der vil vi diskutere hvordan vi vil ha det i et lengre perspektiv. Kommunen jobber med å få på plass løsninger som varer over tid, sier samhandlingssjef i helseforetaket, Britt Valderhaug Tyrholm.

Fredag er det ni utskrivningsklare pasienter på Kristiansund sykehus, mens det for to dager siden var hele 17 stykk. Sykehuset tar imidlertid imot nye pasienter for øyeblikket.

1200 døgn

I januar i år har utskrivningsklare pasienter tilbrakt nesten like mange døgn på sykehusene, som i januar de tre foregående årene til sammen. Totalt var utskrivningsklare pasienter nesten 1200 døgn på sykehusene.

Under følger en oversikt over antall utskrivningsklare pasienter og antall døgn de har vært på sykehusene i fylket i januar 2016:

  • Molde sykehus: 21 pasienter/251 liggedøgn
  • Kristiansund sykehus: 23 pasienter/322 liggedøgn
  • Volda sykehus: 5 pasienter/53 liggedøgn
  • Ålesund sykehus: 45 pasienter/567 liggedøgn

– Situasjonen er lik flere andre plasser, det er utskrivningsklare pasienter overalt. Det kan ha noe med årstiden å gjøre, også handler det om kommunenes beredskap, mener Valderhaug Tyrholm.

– Noen kommuner har for lite kapasitet til å takle de ulike variasjonene. Det gjør at noen pasienter blir sendt til andre sykehus, legger hun til.

For å finne lignende tall som i januar i år, må man tilbake til 2011. Da tilbrakte utskrivningsklare pasienter omtrent 1400 døgn på sykehusene i fylket.