KrF sin landbrukspolitikk står fast

KrF vil vidareføre sin landbrukspolitikk med eit aktivt importvern, samvirkemodellen og dei årlege jordbruksoppgjera. Det seier KrF-politikar Steinar Reiten, som under trontaledebatten i dag kjem til å snakke om landbruk. Reiten meiner KrF dei siste fire år har bidratt vesentleg til at hovudlinene i landbrukspolitikken ligg fast.

Steinar Reiten
Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK