Krevjande i fjellet

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om betydeleg (faregrad 3) snøskredfare i heile fylket onsdag. Det er vedvarande svake lag og fare for våte laussnøskred. Ferdsel i skredterreng krev solid kunnskap, erfaring i ruteval og evne til å identifisere skredproblem. Det blir generelt anbefalt å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsette vegar og ein sjeldan gang busetnad. Les heile varselet på varsom.no. Dei to siste dagane har to personar blitt tatt av snøskred.

Snøskred
Foto: SKJERMDUMP/NVE