Krevjande å evakuere området

Politiet jobbar med å evakuere nærliggande hus, som ligg tett inn til staden. Dette arbeidet er krevjande, opplyser politiet. Alt arbeid på staden skjer i tett samarbeid med brannvesenet