NRK Meny
Normal

Molde sykehus trues med bøter

– Det er ikke en eneste bygning i Molde jeg frykter mer at det skal brenne i, enn sjukehuset på Lundavang. Det sier brannsjef Alf Magne Smørholm.

Molde sjukehus

En brann her kan bli svært vanskelig å slukke på grunn av mange gamle påbygg fra flere tidsepoker, og brannmurer som er slått ned og fjernet.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Nå truer han med bøter dersom Helse Møre og Romsdal ikke setter av mer penger til brannsikring.

Helse Møre og Romsdal ønsker å utsette brannsikringen av sjukehuset i Molde. Årsaken er at Helseforetaket må spare penger neste år.

Men dette liker brannsjefen i Molde svært dårlig. Nå truer han med bøter til Helse Møre og Romsdal om de ikke oppfyller kravene som brannsjefen i Molde har satt.

– Vi har en avtale om fremdrift på brannsikring ved Molde sjukehus. Helseforetaket ønsker nå å endre fremdriftsplanen på grunn av dårlig økonomi. Dette kommer vi ikke til å akseptere, sier Smørholm.

Elendig teknisk standard

Alf Magne Smørholm

- En brann i Molde sjukehus er vår største frykt, sier brannsjef Alf Magne Smørholm.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Bygget er av en teknisk standard som ikke fylles dagens krav til sikkerhet. Det er en uoversiktlig bygningsmasse med flere påbygg fra flere tidsepoker. Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse av brannsikkerheten ved bygningsmassen, og denne konkluderer med at det må gjennomføres en rekke tiltak, sier brannsjefen.

Dette gjør bygget svært sårbart ved en brann.

– En brann i sjukehusbygget vil være svært vanskelig å slukke. Området er uoversiktlig, og på grunn av påbygg er det laget hull i brannvegger. Vi frykter at dette kan føre til at en brann raskt kommer ut av kontroll, sier Smørholm.

Les rapporten om tilstanden på Lundavang utarbeidet i 2011

Koster for mye å sikre

Korridorpasienter

Molde sjukehus er gammel og umoderne og fyller ikke dagens krav til brannsikkerhet.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Full brannteknisk oppgradering av bygningsmassen etter dagens krav vil være svært ressurskrevende. Derfor er forslaget til brannteknisk konsulent å utbedre særlig utsatte områder, samt å øke sikkerheten ved å installere sprinkelanlegg. Dette er et tiltak som både vil hindre brannspredning, men også øke personsikkerheten, sier brannsjefen.

Kostnaden med å brannsikre sjukehuset på Lundavang etter dagens regler er rett og slett så store at oppgradering ikke lar seg gjennomføre.

En rapport fra helseforetaket selv i 2011 avdekker en rekke forhold som svekker brannsikkerheten. Etter denne rapporten, og flere tilsyn, har partene har blitt enige om en fremdriftsplan for når utbedringene skulle være ferdige.

– Fokuset er på personsikkerhet. Blant annet å sørge for å sette opp nok sprinkelanlegg. Helseforetaket må også ha gode planer for å evakuere sjukehuset ved brann, og ikke minst gode tiltak for å hindre at det skal begynne å brenne, sier Smørholm.

Vil gå i dialog

Mona Aagård-Nilsen, som er drift og eiendomssjef i Helse Møre og Romsdal sier at vil gå i dialog med Molde kommune for å se hvilke muligheter som finnes for å få gjennomført nødvendige sikringstiltak, slik at bygget kan brukes frem til det nye sykehuset kommer på plass.

– Vi har sagt at vi ikke har økonomi til å gjennomføre fullsprinkling av Molde sykehus. Derfor har vi lagt fram et forslag på alternative tiltak, men det aksepterer ikke brannvesenet, sier Aagård-Nilsen. Hun har tro på at de vil komme til enighet om tiltak.