Vil ha tilbake 13 millioner fra private videregående skoler

Utdanningsdirektoratets tilsyn med de seks Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas, avdekker omfattende brudd på privatskoleloven, slår direktoratet fast. Daglig leder for Akademiet, Kjetil Eide, er uenig og sier at de vurderer å anke saken på prinsipielt grunnlag.

Akademiet Ålesund

Akademiet i Ålesund blir bedt om å betale tilbake 553 000 kroner.

Foto: Inger Johanne Ruset / NRK

Direktoratet mener at syv private videregående skoler har hatt kostnader på til sammen 12,7 millioner kroner som ikke har kommet elevene til gode.

Dette gjelder Akademiet Oslo, Akademiet Bergen, Akademiet Sandnes, Akademiet Drammen, Akademiet VGS Ålesund, Akademiet VGS Molde og Bergen Private Gymnas. Bruken av pengene strider med privatskoleloven, mener direktoratet.

Petter Skarheim

Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet, mener tilskuddene som er gitt ikke har kommet elevene til gode.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

– Privatskoler mottar tilskudd for å gi elevene et opplæringstilbud i samsvar med privatskoleloven. Når tilskuddet ikke kommer elevene til gode, er dette svært alvorlig, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, i en pressemelding.

Har senket kravene

Utdanningsdirektoratet har gjennomført tilsyn med de syv skolene siden sommeren 2012. Det gjorde de etter at blant annet Riksrevisjonen meldte fra om mulig ulovlig handel med nærstående selskaper. I juni 2013 ble skolene varslet om vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd på mer enn 18 millioner kroner, og de fikk pålegg om å endre praksis ved innkjøp av tjenester. Skolene fikk da uttale seg om forhåndsvarselet.

På bakgrunn av disse uttalelsene har Utdanningsdirektoratet gjort enkelte endringer og redusert tilbakebetalingskravet til 12,7 millioner. Utdanningsdirektoratet uttaler at en stor del av reduksjonen skyldes at de har valgt å ikke kreve tilbake midler som er benyttet i forbindelse med et ulovlig programfagssamarbeid mellom Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas.

Glad for at kravene er lavere

Kjetil Eide

Daglig leder i Akademiet, Kjetil Eide.

Foto: NRK

Daglig leder i Akademiet, Kjetil Eide,som uttaler seg på vegne av alle skolene unntatt skolene i Bergen, er glad for at kravene er blitt reduserte. Han sier at de også er glad for at det ikke på noe tidspunkt i saken har vært stilt spørsmål ved tilbudet de gir til elevene.

Dere blir fortsatt bedt om å betale tilbake nesten 13 millioner kroner?

– Ja, men vi er glad for at kravene som gjenstår ikke knytter seg til om vi har brukt pengene på tilbud som ikke kommer elevene til gode. Kravene knytter seg til mer prinsipielle spørsmål, hvor Utdanningsdirektoratet mener at vi bør løse oppgavene på samme måte som den offentlige skolen. Det er vi uenig i. Derfor vurderer vi å anke disse vedtakene inn for Kunnskapsdepartementet, sier han.

– Men Utdanningsdirektoratet mener jo at pengene ikke kommer elevene til gode?

– Det er vi bredt uenige i, og det har vi argumentert for i kommentarene våre til tilsynsrapportene. Vi har rett til å organisere tilbudene våre som vi selv ønsker. Det står i loven at vi har rett til, så vi er uenige i konklusjonen til direktoratet.

Har gode resultat

Helge Teige

Helge Teige er frustrert over vedtaket til Utdanningsdirektoratet.

Foto: Privat

Også daglig leder for Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas, Helge Teige, er uenig i begunnelsene om at pengene ikke har kommet elevene til gode.

– Vi har gode resultater og læringsmiljø, men vi er organisert annerledes enn den offentlige skolen. Vi driver mer effektiv, og har en annen driftsmodell, sier Teige.

Han mener at Utdanningsdirektoratet vil ha de private videregående skolene inn i den offentlige tenkeboksen og gjøre de til blåkopier.

– Vi er veldig frustrert over at de ikke aksepterer vår driftsmodell og at de mener at vi skal organisere våre skoler likt den offentlige skolen.

– Har betalt overpris

Utdanningsdirektoratet mener skolene i tillegg til å ha kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften, har betalt overpris på varer og tjenester fra nærstående selskaper når det hadde vært mer rasjonelt for skolene å skaffe tjenesten direkte, står det i vedtaket.

– Det er de nærstående selskapene som sitter igjen med gevinsten av den interne handelen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.

Hovedfunnene direktoratet trekker frem er at flere har betalt vesentlig over markedspris for blant annet husleie, og for å leie inn undervisningspersonell.

– Vi betaler mindre

Eide kjenner seg ikke igjen i regnestykket til direktoratet.

– Tilsynsrapportene viser jo at vi i mange tilfeller bruker mindre penger enn det offentlige gjør, sier Eide i Akademiet.

Han mener at dersom de hadde leid inn de samme tjenestene fra eksterne vikarbyråer, eller ansatt folk i disse stillingene, ville de brukt mer penger, men det ville blitt lovlig.

– Direktoratet blander seg inn i hvordan vi driver skolene våre. Vi har lov til å drive skolen på en måte som er mer effektiv enn de offentlige skolene. Det er vi nødt til for vi har mindre tilskudd enn de offentlige, sier han.

Så dere har ikke betalt overpris for varer?

– Det er en del vurderinger av markedspris i dette tilsynet, og der har vi andre vurderinger enn direktoratet. De har ikke dokumenter sine markedspriser på noen som helst måte, sier Eide.

Teige i Bergen mener også at de har dokumentert at de har mindre husleiekostnader enn den offentlige skolen.

– Her i Bergen samarbeider vi for eksempel om lokaler til de to skolene. Utdanningsdirektoratet ville ha akseptert dette om hver av skolene hadde hatt hver sine rom, men at vi samarbeider og får effektivisert bruken av rommene, det mener de er feil.

– Dette har vi dokumentert, men vi får ikke gjennomslag, sier Teige.

– Vil klage

Alle de syv skolene har nå fått vedtak om å betale tilbake statstilskudd og endre praksis. Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet.

– Vi vurderer å anke dette til Kunnskapsdepartementet for å få en prinsipiell vurderingen av retten for en friskole til å organisere seg slik den selv ønsker. Det er en rett vi har, og det vil vi stå på, sier Eide.

Teige sier at de mest sannsynlig også vil klage inn vedtaket til departementet.
Tilsynsrapportene, som nå er sendt til skolene, gjelder for 2011.

Les mer om resultatet fra tilsynet ved de syv skolene her.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL