Krever reversering av kutt

Kommunestyret i Stranda krever at kuttvedtaket i desember som rammet Stranda videregående skole blir reversert. Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok store kutt innenfor det videregående skoletilbudet for å spre penger. Men nå viser regnskapet at fylkeskommunen hadde et overskudd i fjor på 313 millioner kroner. Derfor mener kommunestyret i Stranda at det må gjøres en ny vurdering. Kommunestyret krever også at vedtaket om å øke fergetakstene med to soner, blir reversert.

Jan Ove Tryggestad
Foto: Synnøve Hole / NRK