NRK Meny

Krever innsyn etter brann

Hallgeir Reiten krever innsyn fra miljøvernavdelingen hos i fylkesmannen i Møre og Romsdal i forbindelse med brannene på Grautneset. Hallgeir Reiten er nabo til forbrenningsanlegget til Tafjord Kraftvarme AS i Ålesund. Naboene rundt Grautneset kunne på ettersommeren 2015 fortelle om både kvalme og sjukdomsfornemmelser etter utslippene.