Krever handling mot arbeidsledigheten

Flere fra verftsindustrien på Sunnmøre deltar på Fellesforbundets landsmøte i Oslo. Klubbleder på Kleven verft, Olav Høydalsvik, sier at politikerne må våkne.

Olav Høydalsvik

Olav Høydalsvik er på landsmøtet i Fellesforbundet. Han håper at politikerne ser alvoret i situasjonen med nedbemanninger rundt om i industrien.

Foto: Synnøve Hole / NRK

Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor, er samlet til landsmøte. I dag var det blant annet permitteringsreglene som stod på agendaen.

Fellesforbundet ber om at arbeidsgivers lønnsplikt under permittering reduseres samtidig som den maksimale dagpengeperioden økes fra 30 til 52 uker. Grepet skal hindre oppsigelser i bedrifter som sliter. Unntaksreglene ble i 2009 innført for å demme opp for følgene av finanskrisen. Kravet har Arbeiderpartiets støtte, men regjeringen har til nå avvist å utvide permitteringsordningen.

Landsmøtet i Fellesforbundet

Fellesforbundet hadde apell ved Stortinget, der de krevet handling mot arbeidsledigheten.

Foto: Fellesforbundet Søre Sunnmøre

LES OGSÅ:

Tiden er ikke inne

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) kom ikke inn på permitteringsreglene da han mandag talte til Fellesforbundets landsmøte, men ble kraftig utfordret på temaet av flere
delegater i debatten som fulgte.

– Jeg utelukker ikke for all framtid at det vil være behov for endringer i permitteringsreglene. Men tiden er ikke inne for dette nå. Ledigheten går ned i åtte fylker, og vi kan ikke risikere å låse inn arbeidskraft, sa Eriksson.

Han mener regjeringen i statsbudsjettet legger til rette for økt aktivitet innen verftsindustri, bygg og anlegg.

– Dette er et mye bedre svar enn nye permitteringsregler. Du blir ikke mindre ledig av å gå lenger permittert, sier han.

Må se alvoret

Olav Høydalsvik er klubbleder ved Kleven verft og leder for Fellesforbundet Søre Sunnmøre. Han mener at det er på tide at politikerne ser alvoret i oljenæringen og den maritime industrien, der stadig fleire må permittere eller si opp folk.

– Permitteringsreglene er kortsiktige tiltak som vi trenger nå. Vi må også ha langsiktige tiltak, sier Høydalsvik. Med det mener han blant annet en større satsing på miljøvennlige ferjer og mer godstrafikk over havet i stedet for veiene.

– Det er nå vi har tid til å utvikle miljøvennlig teknologi, sier Høydalsvik.

Landsmøtet varer til onsdag ettermiddag. Høydalsvik håper at delegatene vinner frem med sine bekymringer og at det fører til flere tiltak mot den økende arbeidsledigheten.