–Nå må staten bestemme hvor sykehuset skal ligge

– Nå må staten gripe inn og bestemme hvor og når det nye sykehuset i Møre og Romsdal skal bygges.

Det krever Folkeaksjon ETT sykehus for Nordmøre og Romsdal i et brev til helseministeren.

Molde sjukehus

Et nytt sykehus mellom Molde og Kristiansund kan stå i fare for å bli nedprioritert, frykter Folkeaksjonen for ETT sykehus for Nordmøre og Romsdal

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Mellvin Steinsvoll

Mellvin Steinsvoll i Folkeaksjon krever at staten som eier kommer på banen og bestemmer når og hvor det nye sykehuset skal bygges.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Folkeaksjonen deler fylkesordfører Jon Aasen sin bekymring for at et nytt psykiatribygg i Trondheim vil kunne skyve sykehuset ned fra toppen av prioriteringslisten til Helse Midt Norge.

– Nå fortjener folket en avgjørelse, sier pressetalsmann Mellvin Steinsvoll i Folkeaksjon ETT sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Trønderne vil ha psykiatribygg

I mange år har folk i Molde ventet på nytt sykehus. Det planlegges et nytt sykehus mellom Molde og Kristiansund, men for at det skal bli en realitet må sykehuset være det neste Helse Midt-Norge vil satse på. I Trøndelag foregår det en politisk kamp for nytt psykiatribygg ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Ledelsen i Helse Midt-Norge lar luftet et forslag om å endre regelverket for investeringer, slik at lokale helseforetak får større frihet til å investere hvis de har bygget opp et overskudd. Nå frykter flere at regelverket vil skvise ut det planlagte sykehuset i Møre og Romsdal.

Skitne triks

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen frykter at et nytt psykiatribygg i Trondheim skal sette sykehusbygginga i Møre og Romsdal i fare.

Foto: Håvard Grønli / NRK

Fylkesordfører Jon Aasen mener det er alvorlig at et endret regelverk kan sette sykehusbyggingen i fare.

– Det er jo dirty tricks. Her vil en oppnå noe og det oppnår en ikke innenfor dagens regelverk. Da forandrer en regelverket for å oppnå det. Dette er en usolidarisk måte å tenke på, som jeg er helt imot, sa fylkesordfører Jon Aasen til NRK mandag.

Snike i køa

Også Folkeaksjonen ETT sykehus for Nordmøre og Romsdal er uroet.

– Vi er bekymret for at psykiatribygget i Trondheim skal snike foran i køa. Prioriteringslista der nytt sykehus står først, må holdes, sier Steinsvoll.

Folkeaksjonen krever nå at staten som eier skjærer gjennom både med hensyn til hvilken tomt sykehuset skal bygges på og når det byggingen skal startes.

Sykehuset er ikke i fare

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, forstår ikke uroen og mener at forslaget til regelendringer derimot er en fordel. Om man senker egenkapitalkravet for sykehusfinansiering, vil Helse Midt-Norge raskere få økonomi til å vedta og starte bygging av nytt sykehus i Møre og Romsdal, mener han.

– Det har tatt tid for møringene å bestemme seg for hvor sykehuset skal ligge, nå foreslår vi en raskere vei fram til endelig investeringsvedtak. Da må møringene kunne støtte et prosjekt innen psykiatrien som uansett ikke vil påvirke framdriften for nytt sykehus hos dem, sier Sandvik.