Krever ekstra penger fra eldre og uføre

Fra 1. jaunar 2018 krever Sunndal kommune at søppeldunken flyttes til veien. Eldre og uføre kan få hjelp til dette, men det koster penger.

Magnhild Bergfall

88 ÅR: Sunndal kommune vil at folk som Magnhild Bergfall skal betale ekstra for søppeltømmingen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Randi Dyrnes, rådmann Sunndal kommune

RÅDMANN: Randi Dyrnes, foreslår at eldre og uføre kan få hjelp til å trille frem dunken mot en avgift.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg klarer det ikke selv. Jeg har ikke en sjanse.

88 år gamle Magnhild Bergfall fortviler. For over nyttår planlegger Sunndal kommune å gjøre hverdagen litt vanskeligere for pensjonisten.

Før hentet kommunen søppeldunken der den stod, men fra 1. januar krever de at den flyttes til maksimalt fem meter fra veien, for å gjøre søppeltømmernes jobb enklere og mer effektiv.

– Det er enda vanskeligere når det er så glatt ute, slik det har vært nå, sier Bergfall.

– Skvatt i stolen

Stig Rune Andreassen, FrP

FRP: Stig Rune Andreassen reagerer på det forelsåtte gebyret.

Foto: Eirik haukenes / NRK

For å unngå problemer for eldre og uføre, har politkerne i kommunen bestemt at de kan få slippe å trille frem dunken, men ikke gratis.

– Jeg skvatt i stolen og ble sjokkert da jeg hørte at det skal pålegges et ekstragebyr på eldre og uføre som fikk dispensasjon til å fravike femmetersregelen, sier kommunestyremedlem i Sunndal, Stig Rune Andreassen (FrP).

For rådmannen er det viktig å undersøke hvor mange som vil benytte seg av ordningen og gebyret vil uansett ikke innføres i 2017.

– Jeg må høste noen erfaringer med det, og så må vi se hva vi kan gjøre. For avfall er et selvkostområde – det betyr at kostnadene skal dekkes inn av den inntekten vi har, forklarer rådmann i Sunndal, Randi Dyrnes.

Vil ha hjelp

Magnhild Bergfall

FORTVILT: Magnhild Bergfall (88) vil ha hjelp til å trille frem søppeldunken.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Politikerne må nå ta stilling til rådmannens forslag og gi tommel opp eller tommel ned. Uansett hva de kommer frem til vil Magnhild ha hjelp til å trille frem søppeldunken. Hun synes likevel at det ville være smålig av kommunen om de tar seg betalt.

– Jeg har aldri opplevd å ha noen lang permisjon for barnefødsler og andre goder som finnes nå, som fri under barns sykdom. Det var bare ikke sånn før, forteller 88-åringen.

Så da burde de hente søppelet gratis nå?

– Ja, jeg synes det.