Normal

Krever bedre veier til turistmagneten Geiranger

Reiselivet ønsker turister til Geiranger hele året, men veiene er så rasfarlige at det er umulig. Nå krever de tiltak.

Geiranger

600 000 besøker Geiranger hvert år.

Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

Torsdag arrangerte den nasjonal rassikringsgruppa en konferanse i Geiranger der innbyggerne og næringslivet krever en utbedring av den rasutsatte fylkesveg 63 nordover til Geiranger.

En ny og bedre veg vil gjøre det mulig å satse på turisme hele året i Geiranger.

Ødeleggende

Administrerende direktør i Fjord Norge, Kristian Jørgensen mener det vil være helt avgjørende for turistbygda å kunne satse på turisme 12 måneder i året.

Vinter i Geiranger

Veiene til Geiranger er rasfarlige og ofte stengt om vinteren.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
Sindre Mjelva og Kristian Jørgensen

Adm.dir. i Fjord Norge, Kristian Jørgensen (til høyre) i samtale med direktøren ved Union hotell, Sindre Mjelva (til venstre).

Foto: Trond Vestre / NRK

I sitt innlegg under rassikringskonferansen torsdag tegnet Jørgensen et bilde av Geiranger som det norske ikonet som trekker til seg turister fra alle verdenshjørner.

En merkevare basert på noe unikt, men det unike er i ferd med å bli ødelagt på grunn av en kraftig økning i antall besøkende, store båter på fjorden og masse busser på land, mener han.

– Det vi ser ut fra de globale trendene er at reiselivet vil vokse med 60 prosent de neste 15 årene. Dersom Geiranger skal vokse med samme takt så vil det bety en økning på 600.000 besøkende inntil Geiranger, og da er det helt avgjørende at vi har flere måneder å fordele dette på, sier Kristian Jørgensen.

– For flytter vi dette inn i den eksisterende turistsesongen så tror jeg Geiranger rett og slett vil bli ødelagt, fortsetter han.

Fjord Norge-direktøren var krystallklar: Dette kan ikke fortsette. Men det er forventet en kraftig vekst i årene som kommer, særlig fra kinesiske turister.

Derfor mener Kristian Jørgensen at det haster med å rassikre og utbedre vegene inn til Geiranger, i første omgang fylkesvegen nordover til Eidsdal, men også helårsveg sørover til Grotli, Stryn og Østlandet.

Trollstigvegen

Mange kjører via Trollstigen for å komme til Geiranger.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Infrastruktur

– Det er to viktige forutsetninger for å utvikle et reiseliv. Det er å komme til en destinasjon, og det er å komme rundt i en destinasjon. Har du ikke det grunnlaget så har du ikke grunnlag for å utvikle et reiseliv, og i dag ser vi at Geiranger nettopp står med det dilemmaet.

Lilly Gunn Nyheim og Åshild Kjeldsnes

Møre og Romsdal sitt medlem i Nasjonal rassikringsgruppe, Lilly Gunn Nyheim, diskuterer med lederen Åshild Kjeldsnes.

Foto: Trond Vestre / NRK

Jørgensen mener de trenger å få utviklet infrastruktur for nettopp å ta innover seg den veksten som kommer.

– Tilbakemeldingene fra turoperatørene og cruiserederiene internasjonalt, er at noe må gjøres med Geiranger for det er ikke like spennende å komme hit. Og nå er det bare én million besøkende. tenk deg hvordan det blir med 1,6 millioner besøkende, avslutter Jørgensen.