Krever at løyve trekkes tilbake

Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og Norsk Ornitologisk Forening, krever at tillatelsen om forlenget konsesjon til Smøla vindkraftverk blir trukket tilbake. Smøla vindkraftverk har fått forlenget den i ni år fra 2026 uten at disse organisasjonene som har klagerett, har fått uttale seg.

Vindmølleparken på Smøla.
Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal