Krevde stans i flisproduksjonen

Med bakgrunn i klager fra naboer ba fylkesmannen nylig Sunn-Trans om å stoppe kverninga av trevirke på Flatholmen i Ålesund. Det skriver smp.no (krever innlogging). Ifølge avisen har Sunn-Trans stoppet flisproduksjonen. I tillegg lover bedriften å iverksette tiltak for å dempe støvplagene.