Krev full frifinning

Forsvararen til lærarvikaren/assistenten som er tiltalt for seksuelt krenkande og uanstendig oppførsel overfor ein mindreårig elev krev full frifinning. Ho hevdar at det ikkje er lagt fram bevis for at handlingane som er omtalt i tiltalen er bevist. Forsvararen stilte også spørsmål ved om det som hadde skjedd er seksuelt krenkande. – Når to personar har ein interaksjon er det ikkje alltid at begge opplever situasjonen på same måte, sa forsvararen. Forsvararen avviste også at tiltalte hadde oppført seg plagsamt og omsynslaust. – Tvert om ville han berre hjelpe eleven, sa ho. Ho konkluderte med at tiltalte ikkje kan dømast for noko av punkta i tiltalen.