Krev fengsel i 120 dagar

Aktor meiner det er bevist at tiltalte faktisk har gjort det han er skulda for. Ho meiner at det er fornærma si forklaring som må leggast til grunn. Aktor viste til meldingar som ho meiner er av seksuell karakter og som er upassande i forholdet mellom lærar og elev. Aktor meiner også at tiltalte har krenka fornærma sin fred, mellom anna ved å ta kontakt om natta. Ho meiner at tiltalte har utnytta ein sårbar 15-åring der han var i ein overordna situasjon som vaksen. Aktor krev dermed fengsel i 120 dagar.