NRK Meny

Krev fagtilbodet i Ålesund

Sunnmøre regionråd meiner det er uakseptabelt at delar av neonatal avdelinga ved sjukehuset i Ålesund kan bli flytta til St.Olavs i Trondheim. Ei ekspertgruppe føreslår at dei minste barna skal flyttast til Trondheim. Regionrådet er redd fagmiljøet smuldrar vekk, og at eit redusert tilbod vil svekke beredskapen.