Krev betre bemanning

Skal Nærpolitireforma og den nye organiseringa av politidistrikta fungere må Møre og Romsdal politidistrikt få tilført ressursar. Det skriv kommunane i ei felles fråsegn til Politidirektøren. Minimumskravet er at fylket får den same bemanninga per tusen innbyggarar som landsgjennomsnittet. Dette handler om innbyggjarane sin tryggleik, seier leiar for regionrådet på Nordmøre, Roger Osen (Ap).

Roger Osen
Foto: Trond Vestre / NRK