NRK Meny
Normal

Rasar mot staten

Konflikten om statleg overtaking av Åknes/Tafjord Beredskap skaper stor frustrasjon. Fylkespolitikarane krev at olje- og energiministeren ryddar opp.

Ordfører Bjørn Inge Ruset

Ordførar i Norddal, Bjørn Inge Ruset (Ap), seier at det er eit for stort ansvar for kommunane å sikre samfunnstryggleiken i Storfjord-området. Han krev at staten kjem på bana snarast.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Høgda på Åknestsunamien

Illustrasjon som viser høgda på tsunami over Hellesylt dersom fjellsida i Åknes raser ut. Høgda på flodbølgja vil tilsvare høgda av Oslo rådhus med ein leddbuss på toppen.

Foto: Illustrasjon Tuva Tagseth, NRK
Jon Aasen

Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) har bede om eit møte med olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Foto: Trond Vestre / NRK
Ola Borten Moe

Fylkespolitikarane krev at olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) ryddar opp i forhandlingane rundt Åknes/Tafjord Beredskap.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Innbyggjarane i ti kommunar på Sunnmøre må leve med ein konstant trussel om at fjellet kan hamne ut i fjorden og skape flodbølgjer som vil skylje 60 meter opp på land på det meste.

Ein dag kan Åkneset i Stranda rase ut. Om Åkneset rasar ut i Storfjorden er det meininga at innbyggjarane skal varslast 72 timar før dramatikken skjer.

Les:

Frustrert ordførar

Beredskapssenteret overvakar ustabile fjellmassar, og har gitt tryggleik til mellom anna folket langs Storfjorden på Sunnmøre.

NVE finansierer 70 prosent av drifta av senteret, medan eigarkommunane betaler resten.

Problemet er at staten gjennom NVE ikkje vil ta over leigeavtalane som Åknes/Tafjord Beredskap har inngått for å levere ei forsvarleg og trygg overvaking til innbyggjarane langs Storfjorden.

Dermed har forhandlingane rundt beredskapen i Åknes/Tafjord gått i stå.

– Dette her er veldig frustrerande, rasar Norddal-ordførar Bjørn Inge Ruset (Ap).

Han krev at det må bli rydda opp innan utgangen av august.

Les også:

– For stort ansvar for kommunane

Norddal-ordføraren peikar på at kommunane ikkje kan ta på seg eit så stort oppdrag for å sikre samfunnstryggleiken sjølve.

– Dessutan kjem kommunane og Fylkeskommunen til å måtte ut med ein plass mellom 8 og 10 millionar kroner ekstra dersom dette stoppar opp og staten ikkje overtek likevel.

Les også:

Ruset er overraska over at politisk leiing og olje- og energidepartementet ikkje har teke tak i dette tidlegare.

Eg er svært forundra og eg forventar no at det på politisk nivå blir lagt nye forhold på bordet som gjer at vi får ei løysing.

Video Åknestsunami

Slik vil det sjå ut dersom raset går på Åknes.

– Usedvanleg mange møter

Ruset fortel at det har vore teke kontakt på svært mange politiske nivå fleire gongar. Blant anna har fylkesordførar Jon Aasen (Ap) bede om møte med olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

– Vi har hatt usedvanleg mange forhandlingsmøter og mange brev fram og tilbake, men no synast eg det er på tide at ein finn ei løysing.

Kven er det som er bremseklossen?

– Det veit eg ikkje, og det er eg ikkje så interessert i heller, men no må det finnast ei løysing, seier Ruset.