Hopp til innhold

Krev 14 år fengsel for drap i Ålesund

Aktor la onsdag ned påstand om 14 års fengsel etter knivdrapet i Ålesund i februar.

Ålesund 20180226.

Knivstikkinga skjedde i gata som går inn til venstre for den kvite bygningen. Like ved hjørnet var det basketak mellom dei to personane i den bakanforliggande konflikten. Lenger inne i gata skjedde sjølve knivstikkinga.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Det er ikkje tvil om at tiltalte stakk Svendsen med kniv slik at han døde. Det er riktig gjerningsmann og det er samanheng mellom stikket og dødsfallet. Og tiltalte skjønte at handlinga kunne føre til døden, sa aktor Jogeir Nogva i Sunnmøre tingrett onsdag.

Midt i ettermiddagsrushen måndag 26. februar blei Robin André Svendsen(29) frå Fræna knivstukken og drepen like utanfor inngangen til Scandic Hotell i Molovegen i Ålesund. To grupperingar med unge menn med rusbakgrunn ville ta eit oppgjer i ein årelang konflikt som handla om pengar, knivrisping og bildedeling. Tiltalte var utrusta med kniv.

– Dette var eit potensielt drapsvåpen, sa Nogva.

– Kroppsskading – ikkje drap

Forsvarar Reidar Andresen kravde at tiltalte måtte frifinnast frå drapstiltalen og heller dømast for kroppsskading med dødsfølge.

– Tiltalte har også medverka til å kaste lys over saka. Fengsel i 6 år er dermed høveleg, sa Andresen.

Forholdet mellom personane i Molovegen-saka

Dette er personane i saka. Dei to 23-åringane var i ein langvarig konflikt. Tiltalte stakk Robin André Svendsen. Svendsen var ven av ein av hjelparane som blei tilkalla i samband med eit møte mellom dei som var i konflikt med kvarandre. (Sjå faktaboks).

Foto: Grafikk / NRK

– Ikkje ein del av konflikten

Robin André Svendsen var på besøk i Ålesund den dagen han blei drepen. Av chatloggen frå Facebooks messenger går det fram at han ikkje visste kva som skulle skje seinare på dagen.

– Robin var ikkje ein del av konflikten. Han var berre på besøk hos ein ven i Ålesund, seier bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland.

Mette Ekroll Nyland

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland og aktor, statsadvokat Jogeir Nogva.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Hadde ei rolle

Forsvarar Reidar Andresen er usamd med aktor i vurderinga av rolla Svendsen spelte. Svendsen var blitt orientert om konflikten under vegs til sentrum av Ålesund.

Reidar Andresen

Advokat Reidar Andresen forsvarar den tiltalte i drapssaka i Ålesund.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Han var «backup», og skulle støtte ein av dei som var i konflikt og ein ven som forsøkte å mekle, sa Andresen.

Langvarig konflikt

Oppspelet til knivdrapet er grundig dokumentert gjennom chatloggar, spor frå basestasjonar i mobilnettet og overvakingskamera.

Måndag 26. februar starta med ein hissig kommunikasjon mellom to som var i konflikt med kvarandre. På kvar si side samla dei hjelparar til møtet seinare på dagen. Tiltalte var hjelpar til mannen som kravde pengar. Robin André Svendsen var ven med mannen som blei tilkalla av den andre parten.

Det heile botna i ein årelang konflikt. Det handla om hemn over eit bilete der den eine personen var rispa med kniv.

– Dette biletet skapte eit djupt sinne hos motparten min, sa han som blei avkrevd pengar.

Drapsvåpenet Molovegen

Dette er kniven som blei brukt under knivstikkinga. Knivbladet er på 15,3 centimeter og den totale lengda er på 26,7 centimeter

Foto: Remi Sagen / NRK

Stakk med kniv

Like før partane møttes blei tiltalte utrusta med kniv. Ved 16.40-tida 26.februar hadde konflikten eskalert med munnhoggeri, spytting og tilløp til slagsmål. Det heile endte med at Robin André Svendsen blei knivstukken og døde. Politiet var raskt på staden og det blei sett i gang ei omfattande politietterforsking. Fleire av bevisa i saka, deriblant kniven, blei funnen i botnen av Brosundet i Ålesund. Dramaet blei fanga opp av ei rekkje overvakingskamera.

– Skjedde på impuls

Forsvarar Reidar Andresen sa i si prosedyre at tiltalte ikkje forstod at Svendsen var død før mange timar etter hendinga.

– Dei skulle snakke saman, men det blei ein krangel. Så blei det ein fysisk konfrontasjon. Og då skjedde det som ikkje skulle skje, sa Andresen.

Dom i saka fell 12. oktober.