Krangler om skylda for fugleinfluensasmitten

Den kjente ornitologen Alf Ottar Folkestad fra Ulstein, mener det er feil å gi villfugl skylda for fugleinfluensasmitten.

ekspert

Alv Ottar Folkestad mener det er helt feil å gi trekkfuglene skylda for fugleinfluensasmitten.

Foto: Norsk ornitologisk forening

Mattilsynet har bestemt at høner og andre tamfugler må være innomhus, for ikke å bli smittet av virus fra trekkfugler. Forskriften gjelder de fleste fylkene i Sør-Norge, men ikke i Møre og Romsdal enda.

Stor uenighet

Ornitolog Alv Ottar Folkestad er ikke enig i forskriften.

– Det finnes ingen dokumentasjon på at det er den veien smitten går, altså fra ville fugler til tamme, sier Folkestad.

Seniorrådgiver Fredrik Andersen i Mattilsynet sier fugleinfluensasmitten kommer fra villfuglene og over på de tamme fuglene. Reglene om at tamfuggel må være under tak for å holdes unna trekkfugl, er ikke en overreaksjon., mener Andersen.

Høner

Høner må nå holdes innomhus eller ute under tak for å unngå smitte fra villfugl

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Bakgrunnen for forskriften er et stort utbrudd av fugleinfluensa i 29 land i Sentral-Europa. Det utbruddet rammer både tamfugler og villfugl, sier Andersen som legger til at det som oftest er slik at smitten overføres fra de ville fuglene til de tamme.

Smitten følger andre ruter

Alv Ottar Folkestad peker på at fugleinfluensaen følger handelsruter og turistruter, og ikke der trekkfuglene reiser. Derfor blir de feil å skylde på dem.

– Det skaper en frykt og derfor har Mattilsynet et ansvar for å være nøktern også i en sånn sammenheng, sier ornitologen.

Seniorrådgjevar i Mattilsynet, Fredrik Andersen mener de er nøkterne og viser til at Veterinærinstituttet har sagt at sjansen for at tamme fugler i Norge blir smittet, er lav.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet tror ikke tamme fugler blir smittet i Norge, men at det er sjanser for at ville fugler kan bli det. Her sjekkes fugl for fugleinfluensa på instituttet

Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

Men sjansen for at ville fugler nå kommer med smitte er relativt høy, sier Andersen.

Portforbudet

Det er nå innført en såkalt "portforbud-forskrift" i de fleste fylkene i Sør-Norge for å beskytte direkte og indirekte kontakt mellom ville fugler og tamme fugler. Det betyr at tamme fugler skal holdes innendørs eller utendørs i innhegnet område med tett tak. Drikkevannet til fuglene må desinfiseres hvis det stammer fra en bekk eller et vann. Folk som driver med hobbyfugler er også bedt om å registrere seg hos Mattilsynet for å hindre et eventuelt sykdomsutbrudd.