Kraftig lynnedslag i hus på Smøla

Lynet har slått ned i et bolighus på Smøla. Det var ingen personer i huset, men huset har fått omfattende skader som følge av kraften i lynnedslaget. Både hage, grunnmur, vinduer og det elektriske anlegget har er skadet. Eieren som var bortreist, er varslet.