Kraftig auke av lakselus på Sunnmøre

Mangel på avlusingsmiddel er årsaka seier næringa.

Oppdrettsanlegg, oppdrett av laks.

Ifølgje Lusedata er det fem til seks anlegg på Sunnmøre som dreg statistikken i vêret.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX
FHL ansatte Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Koordinator i Lusedata, Kjetil Rykhus.

Foto: Siv Dolmen / FHL

Antall lakselus i oppdrettsanlegga har auka i Møre og Romsdal dei siste vekene, trass i at det både er kaldare i sjøen og lufta. Det Fiskeri og Havbruksnæringas FHL, sitt eige selskap, Lusedata som offentleggjer tala.

Koordinator i Lusedata, Kjetil Rykhus seier at mangel på avlusingsmiddel er årsaka til auka.

– Det er fleire som ikkje har fått avlusa som planlagd på grunn av leveringsproblem, seier Rykhus.

Dreg statistikken i vêret

Ifølgje Lusedata er det fem til seks anlegg på Sunnmøre som dreg statistikken i vêret. Ved siste teljing var det i snitt i heile fylket 2.6 lus på kvar oppdrettsfisk. Av desse er det i snitt 0.5 kjønnsmodne lus.

Ved optimale forhold for lusa kan eit oppdrettsanlegg med ein million fisk produsere så mykje som 400 millionar nye lus i løpet av ei veke. Ei auke før vinteren er ikkje gunstig, seier Rykhus.

– Det er aldri gunstig med ei auke av lakselus. Vi ønskjer alltid å halde det nede, så dette er ein situasjon vi godt kunne vore forutan.

Fryktar for mykje giftbruk

Kurt Oddekalv

Leiar i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, fryktar meir giftbruk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Leiar i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, fryktar at oppdrettsnæringa må bruke svært mykje gift i vinter for å få bukt med lakselusa før våren.

– Vi må stille spørsmål ved bruk av kjemikaliar som drep alle skaldyr om lev i området rundt. Det er vi veldig kritiske til.

Oddekalv meiner at ein bør drive tette oppdrettsanlegg der lusa ikkje klarte å kome inn.

– Dagens produksjon øydeleggar alt for mykje for dei ville fiskeressursane, seier han.

Seinare i veka skal Næringa møte Mattilsynet. Då skal ein diskutere om ein skal bruke meir gift for å få bukt med lusa.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.