Kraftig auke av lakselus på Sunnmøre

Mangel på avlusingsmiddel er årsaka seier næringa.

Oppdrettsanlegg, oppdrett av laks.

Ifølgje Lusedata er det fem til seks anlegg på Sunnmøre som dreg statistikken i vêret.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX
FHL ansatte Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Koordinator i Lusedata, Kjetil Rykhus.

Foto: Siv Dolmen / FHL

Antall lakselus i oppdrettsanlegga har auka i Møre og Romsdal dei siste vekene, trass i at det både er kaldare i sjøen og lufta. Det Fiskeri og Havbruksnæringas FHL, sitt eige selskap, Lusedata som offentleggjer tala.

Koordinator i Lusedata, Kjetil Rykhus seier at mangel på avlusingsmiddel er årsaka til auka.

– Det er fleire som ikkje har fått avlusa som planlagd på grunn av leveringsproblem, seier Rykhus.

Dreg statistikken i vêret

Ifølgje Lusedata er det fem til seks anlegg på Sunnmøre som dreg statistikken i vêret. Ved siste teljing var det i snitt i heile fylket 2.6 lus på kvar oppdrettsfisk. Av desse er det i snitt 0.5 kjønnsmodne lus.

Ved optimale forhold for lusa kan eit oppdrettsanlegg med ein million fisk produsere så mykje som 400 millionar nye lus i løpet av ei veke. Ei auke før vinteren er ikkje gunstig, seier Rykhus.

– Det er aldri gunstig med ei auke av lakselus. Vi ønskjer alltid å halde det nede, så dette er ein situasjon vi godt kunne vore forutan.

Fryktar for mykje giftbruk

Kurt Oddekalv

Leiar i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, fryktar meir giftbruk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Leiar i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, fryktar at oppdrettsnæringa må bruke svært mykje gift i vinter for å få bukt med lakselusa før våren.

– Vi må stille spørsmål ved bruk av kjemikaliar som drep alle skaldyr om lev i området rundt. Det er vi veldig kritiske til.

Oddekalv meiner at ein bør drive tette oppdrettsanlegg der lusa ikkje klarte å kome inn.

– Dagens produksjon øydeleggar alt for mykje for dei ville fiskeressursane, seier han.

Seinare i veka skal Næringa møte Mattilsynet. Då skal ein diskutere om ein skal bruke meir gift for å få bukt med lusa.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.