Køyrde inn i bil

Kollisjonen mellom ein moped og ein bil i Molde viste seg å vere ein påkøyrsel bakfrå. Bilen stoppa før eit fotgjengarfelt, men mopedføraren greidde ikkje å stoppe og køyrde dermed inn i bilen. Føraren av mopeden blir køyrd til legevakt for sjekk etter å ha klaga på smerter i ei arm.