NRK Meny

Kort styremøte

Styret ble informert om den juridiske vurderingen og de ble også kort orientert om innsynsbegjæringer fra media på e-post mellom styreleder Stein Kinserdal og tidligere direktør Astrid Eidsvik. - Innsynsbegjæringene vil bli svart ut i løpet av søndagen, sier Dag Hårstad i en pressemelding.