Koronautbruddet rammer sjukehusene

I sin statusrapport til styret i Helse Midt-Norge skriver administrende direktør Stig Slørdahl at det er knyttet stor usikkerhet til den økonomiske utviklingen ved sjukehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal som følge av koronautbruddet.
Gjennomføring av omstilling og effektivisering vil på kort sikt bli svært krevende samtidig som man skal klare å ta igjen utsatt aktivitet og komme tilbake til planlagt produksjon.


Samtidig som det legges ned stor innsats i å håndtere den ekstraordinære situasjonen helseregionen står ovenfor i dag vil vi påpeke viktigheten av regionen også klarer å holde fokus på den ordinære driften slik at man raskest mulig kommer tilbake til normal drift og aktivitet i framtida.
Styret i Helse Midt-Norge samles i Trondheim på torsdag

Tina Steinsvik Sund og Stig A. Slørdahl
Foto: Terje Reite / NRK