NRK Meny
Normal

Kornhaust under normalen

Kald og våt sommar fører til sein og dårlegare kornhaust enn dei tidlegare åra.

Skurtresking i Surnadal

Mest alt kornet i fylket er berga inn etter ein kald, våt og vanskeleg sesong.

Foto: Per Ivar Vikhagen/Røv Mølle

– Ja, eg har levert det siste no så eg er ferdig, seier Sivert Mauset.

Sivert Mauset

Sivert Mauset kan no puste letta ut etter det som har vore ein utfordrande sesong.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Kornbonden frå Surnadal kan no puste letta ut etter det som har vore ein utfordrande sesong.

Han er ein av dei mange som kom seint i gang med såinga på grunn av den kalde og fuktige førsommaren.

– Dei store nedbørsmengdene gjorde at vi måtte vente lenge med å så, men det gjekk heldigvis bra med graset. Når det gjeld kornet vart resultatet under snittet. Rett og slett fordi det vart for vått og for lite næring tidleg i sesongen, seier Mauset.

Store variasjonar

Mange kornbønder på Nordmøre sådde kornet ekstra tidleg i år, dei første alt i slutten av mars, men godvêret som var då snudde brått.

Lina Mogstad på Røv Mølle

Lina Mogstad på Røv Mølle i Surnadal seier det er store variasjonar.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

– Det er stor variasjon i år, seier Lina Mogstad på Røv Mølle i Surnadal.

Dei tek i mot dei aller siste kornleveringane nesten ein månad etter normalen. Her i fylket er det mest berre bygg som blir dyrka, og Røv Mølle i Surnadal tek imot ca. 3000 tonn lokalt korn i året. I år enda dei opp med rundt 2500 tonn korn.

– Totalt blir det eit ganske så gjennomsnittleg år, men det er store forskjellar. Nokre har hatt svært dårlege avlingar medan andre har hatt ein nok så grei sesong, seier Mogstad.