Koplar på byggetilsyn

Havila Kystruten i Herøy kjem ved nyttår til å sette på byggetilsyn ved verfta i Tyrkla og Spania som bygg dei nye skipa som skal gå i trafikk langs kysten frå 2021. Havila er i ferd med å bygge opp administrasjonen på Mjølstadneset i Herøy, og treng eit meir omfattande byggetilsyn enn det som er vanleg for dei ved bygging av nye skip. Det seier adm.dir, Arild Myrvoll (bildet) i Havila Kystruten til NRK.

Arild Myrvoll, Havila Kystruten
Foto: Arne Flatin / NRK