– Påstander om press sender Høie til høring

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt at helseministeren må møte til åpen høring på Stortinget for å komme til bunns i den bråkete sjukehusstriden. Også justisminister Anundsen fikk beskjed om å forklare seg til Stortinget.

Leder kontrollkomite Martin Kolberg

Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Helseminister Bent Høie på pressekonferanse om nytt sykehus i Molde

Helseminister Bent Høie må møte opp på åpen høring på Stortinget for å svare på hvordan han har oppført seg i sjukehussaken.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Striden om det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal har igjen spisset seg til etter en rolig jul, og nå er det klart at helseministeren må svare for seg også for de andre stortingsrepresentantene. Kun hans egne partikollegaer stemte mot høringen.

Fra enden av bordet i et rom ved komitéhuset fortalte lederen Martin Kolberg (Ap) at de ønsker en åpen høring, og det blant annet for å få flere svar på hva som har skjedd mellom de ulike lederne i helseforetaka og Bent Høie.

Store mengder påstander om press og uriktige prosesser skal være en av grunnene til at Høie må til høring.

Leder kontrollkomite Martin Kolberg

Martin Kolberg mener en åpen høring er nødvendig.

Foto: Lena Høyberg / NRK

– Det ville vært uriktig av oss i komiteen og ikke skaffe klarhet i denne prosessen.

– Det er nødvendig å få klarlagt om dialogen i saken har vært innenfor eller utenfor lovens ramme. Komiteen er også opptatt av å få kontrollert forholdet mellom Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal, forteller Kolberg til NRK.

Han sier at de har fått inn store mengder påstander om at helseministeren skal ha utøvd press mot lederne i helseforetakene.

Også justisminister Anders Anundsen fikk samme beskjed i dag, han må møte til åpen høring i saken om lengeværende asylbarn.

Kolberg forteller at foretaksloven er veldig klar, og at Høie, som en erfaren helsepolitiker, er mer enn klar over hva som er lov og ikke. Han vil nå at aktørene fra de ulike helseforetakene kommer til Stortinget for å forklare seg sammen med Høie.

– Da får vi vite om det Høie sier er riktig eller ikke, sier Kolberg.

Kollega fornøyd med Høie

Michael Tetzschner

Høyres Michael Tetzschner var allerede i forrige uke fornøyd med Høies svar til komiteen.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Høyres stortingspolitiker Michael Tetzschner mener det blir interessant å følge temaet om hvordan en helseminister kan utøve styring i og med at han har en helseforetakslov å forholde seg til.

Partikollegaen forteller at han allerede i forrige møte var fornøyd med de svarene statsråden hadde levert, men han forteller at han ikke har noe imot at komiteen vil stille Høie flere spørsmål.

– Kan vedtaket om å bygge sjukehus i Molde bli endret på grunn av høringen?

– Den beslutningen står, men vi diskuterer om Høie har en riktig forståelse av hvordan styring utøves i forhold til helseforetakene, sier Tetzschner.

Påstander om press

Mandag svarte Høie på de sju nye spørsmålene komiteen stilte han i forrige uke. De ville blant annet ha svar på hvordan helseministeren ser på bruken av lukkede møter i helseforetaka.

– Vi har fått informasjon om påstander om press fra helseministeren sin side, sier Kolberg og legger til at det er nødvendig å få frem alle sidene i denne saken, men også hvorfor helseforetaka har valgt å stenge møter for offentligheten.

– Høie ikke tydelig nok

Bråket rundt sjukehussaken har handla både om helseforetakets håndtering og om helseministeren har gått over grensa for eierstyring når han har gitt til kjenne hvilken tomt han ønsker før avgjørelsen var tatt.

Kolberg mener ikke at Høie har gitt dem tydelige nok svar på hva som har skjedd – men har forklart at han har holdt seg innenfor lovens rammer når det gjelder dialogen med lederne av helseforetakene i Møre og Romsdal og Midt-Norge.

Helseministeren har hele tiden holdt fast på at han ikke har instruert noen om valget av tomt.