Kontrollkomiteen behandlar Høie-sak

I dag skal Kontroll-og konstitusjonskomiteen på Storginget behandle svara dei har fått frå statsråd Bent Høie om sjukehusstriden. Komiteen ba om svar på kva for rolle helseministeren har spelt i valet av ny sjukehustomt for Nordmøre og Romsdal. Dersom komiteen ønskjer fleire svar, kan det bli ei opa høyring om saka, slik fleire kommunar på Nordmøre har kravd.