Kontroll tunge kjøretøy

Nesten 100 tunge køyretøy måtte bli utbetra før sjåføren fekk køyre i ein stor kontroll på Bergsøya og Horgheim dei tre siste døgna. Vel 450 tunge køyretøy blei stoppa i Gjemnes og Rauma. Fagleiar Runar Inge Larsen i vegvesenet seier det ikkje var berre alvorlege manglar, men også mindre ting som var lette å gjere noko med og som samtidig auka tryggleiken.