Kontroll på Stranda

Politiet og Statens vegvesen har gjennomført en trafikkontroll i Storgata på Stranda. 167 førere ble kontrollert og fem førere fikk gebyr for ikke å ha brukt bilbelte. En fører fikk gebyr for ikke å ha med førerkort og en person fikk forenklet forelegg for å sotede ruter på bilen sin.