Kontroll på Flisneset

På Flisneset i Ålesund har politi og Statens vegvesen gjennomført kontroll med fokus på mobilbruk og teknisk stand på køyretøy. 130 vart kontrollerte, der det blant anna vart gitt køyreforbod til ein bil på grunn av store tekniske feil.