Kontrakt på to nye fiskefartøy

Rolls Royce skal levere design og utstyr til to nye fisketrålere. Den ene tråleren er bestilt av Qajaq Trawl mens den andre skal leveres til Polar Seafood. Begge disse rederiene holder til på Grønland. Rolls Royce har utviklet fartøy for de to selskapene før.

Rolls Royce fikk kontrakt på to nye fiskefartøy
Foto: Rolls Royce