Hopp til innhold

Konkursen i Reno Norden

Bosset blir henta og dei tilsette skal få løn.

ÅRIM seier at renovasjonstenestene skal halde fram omlag som før trass konkursen i Reno Norden.