NRK Meny
Normal

Kongen kommer

Kong Harald kommer til Kristiansund neste onsdag for å overvære øvelsen Gemini som ledes av politimestere i Nordmøre og Romsdal med bistand fra Forsvaret.

Kong Harald
Foto: NRK

Dette er i følge forsvarets nettsider den viktigste sivil-militære samvirkeøvelsen i 2009.

Kongen kommer til Kristiansund via Ørlandet den 27. mai.

Temaet for øvelsen er terror på oljeinstallasjoner. I tillegg til forsvarets operative hovedkavarter, vil flere avdelinger fra forsvaret og politiet delta på øvelsen. Også sivile instanser er med.

Omfattende øvelse

Det blir en omfattende øvelse, og mye av øvelsen kommer til skje i og utenfor Kristiansund. Etter det NRK erfarer, skal Kongen blant annet følge øvelsen fra operasjonssentralen i Kristiansund.

Kong Harald kommer ikke som konge, men som fire stjerners general.

Som alltid er fylkesmann Ottar Befring med i følge når Kongen kommer til besøk til Møre og Romsdal. Befring går av som fylkesmann 1.oktober, og dette kan bli det siste kongebesøket han får oppleve som fylkesmann.

- Denne gangen er det politiet og Forsvaret som styrer det meste. Min rolle er å ta i mot og se til at alt er i orden, sier Befring.

Stor interesse

- Det har jo alltid knyttet seg stor interesse og oppmerksomhet til kongebesøkene. Er interessen for kongebesøket like stor som tidligere?

- Ja, det har jeg inntrykk av. Det kommer veldig mange henvendelser, både muntlige og skriftlige, der folk ønsker å invitere medlemmer av kongehuset til ulike arrangement og åpninger. Så jeg har absolutt inntrykk av at vårt kongehus er populært og ettertraktet, sier fylkesmann Ottar Befring.