Det kan bli igjen berre fem kommunar i heile Møre og Romsdal. Eit ekspertutval la i dag fram sitt forslag, og meiner mellom anna at det skal vere minst 15 000 innbyggjarar i kvar kommune. Og det vekkjer reaksjonar.

Kommunesammenslåing i Møre og Romsdal

Det kan bli igjen berre fem kommunar i heile Møre og Romsdal. Eit ekspertutval la i dag fram sitt forslag, og meiner mellom anna at det skal vere minst 15 000 innbyggjarar i kvar kommune. Og det vekkjer reaksjonar.