NRK Meny

Kommunereformen

 • Inga prestisjesak

  Fylkesmann Lodve Solholm ser ikkje på utfallet av grensetvistane mellom kommunane som noko nederlag. Kommunalministeren har bestemt at nye Fjord kommune får behalde Dalsbygda og Eidsdal, i strid med fylkesmannen si tilråding. Solholm seier han må rekne med at utfallet kan bli annleis enn det han sjølv har foreslått

  Fylkesmann Lodve Solholm
  Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK
 • Håpar framleis på Gjemnes

  Stortingsreprepresentant Jenny Klinge frå Senterpartiet meiner det er eit ope spørsmål kva som blir utfallet av grensetvisten om indre Gjemnes. Angvik bygdelag har søkt om å få flytte indre Gjemnes til Molde, men kommunalministeren har utsete saka til etter sommarferien. Klinge håpar det er eit signal om at saka er vanskeleg, og at det betyr at Gjemnes for halde fram som i dag.

  Gjemnes kommune
  Foto: NRK
 • Han skal leia det nye storfylket

  Rune Haugsdal er tilsett som fylkesrådmann og prosjektleiar for det samanslåtte «Vestland fylke», som utgjer Sogn og Fjordane og Hordaland. Haugsdal er i dag fylkesrådmann i Hordaland og i dag vart det bestemt at han får jobben.

  Fylkesrådmann Rune Haugsdal
  Foto: Sølve Rydland / NRK
 • Har ikkje gitt opp kampen

  Ordføraren i Sandøy, Oddvar Myklebust, har ikkje gitt opp kampen for å få behalde øyene Orta, Sandøy og Ona, som har søkt om flytting til Aukra. Fylkesmannen har støtta øyfolket, men det er kommunalministeren som avgjer saka. 24.april skal Myklebust møte i kommunaldepartementet. Han forventar at argumenta deira blir høyrd:

  Oddvar Myklebust
  Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / NRK
 • – Arbeidet ikkje ferdig

  Geir Vinsand i analyse- og rådgivingsselskapet NIVI vil ha ein eigen innovasjonsminister og etterlyser eit større politisk trykk på reformar i offentleg sektor. Vinsand meiner arbeidet med kommunereforma framstår som halvferdig. Han meiner det var feil å la fylka, og ikkje kommunane, få ansvaret for samfunnsutvikling.

  kommuneekspert Geir Vinsand
  Foto: Bård Siem / NRK
Om kommunesammenslåing.