Nye fylker fra 1.1.2020
Foto: Kommunaldept.

Kommunereformen

Oppsummert

Ved årsskiftet slår 119 kommuner seg sammen og blir til 47 nye, større kommuner. Dermed blir det 356 kommuner i Norge. Det blir også færre fylker: 19 fylker blir redusert til 11 fra 1. januar 2020.

Om kommunesammenslåing.