NRK Meny

Kommunereformen

 • Han skal leia det nye storfylket

  Rune Haugsdal er tilsett som fylkesrådmann og prosjektleiar for det samanslåtte «Vestland fylke», som utgjer Sogn og Fjordane og Hordaland. Haugsdal er i dag fylkesrådmann i Hordaland og i dag vart det bestemt at han får jobben.

  Fylkesrådmann Rune Haugsdal
  Foto: Sølve Rydland / NRK
 • Har ikkje gitt opp kampen

  Ordføraren i Sandøy, Oddvar Myklebust, har ikkje gitt opp kampen for å få behalde øyene Orta, Sandøy og Ona, som har søkt om flytting til Aukra. Fylkesmannen har støtta øyfolket, men det er kommunalministeren som avgjer saka. 24.april skal Myklebust møte i kommunaldepartementet. Han forventar at argumenta deira blir høyrd:

  Oddvar Myklebust
  Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / NRK
 • – Arbeidet ikkje ferdig

  Geir Vinsand i analyse- og rådgivingsselskapet NIVI vil ha ein eigen innovasjonsminister og etterlyser eit større politisk trykk på reformar i offentleg sektor. Vinsand meiner arbeidet med kommunereforma framstår som halvferdig. Han meiner det var feil å la fylka, og ikkje kommunane, få ansvaret for samfunnsutvikling.

  kommuneekspert Geir Vinsand
  Foto: Bård Siem / NRK
 • Inga semje om kommunekart

  Regjeringspartia og støttepartia blir ikkje einige om nytt kommunekart denne veka, slik dei hadde håpa. Etter det NRK erfarer er KrF og dei tre andre partia ueinige om tvang. Helge Andre Njåastad (Frp) seier det er behov for nye samtalar.

Om kommunesammenslåing.