NRK Meny

Kommunereformen

  • Sanner om kommunesamanslåing

    Dagen etter eit nytt nederlag for kommunereforma held kommunalminister Jan Tore Sanner pressekonferanse i Stavanger. Sjå den direkte her.

    Om kommunesammenslåing.
Om kommunesammenslåing.

Siste video/lyd

Det blir no arbeidd med at delar av mannskapet på den arresterte trålaren Remøy skal kunne få reise heim frå Murmansk.
Norske styresmakter arbeider for å finne ei løysing for den arresterte trålaren frå Herøy.

Om bygginga av Nordøyvegen skal kunne kome igang til hausten, må innkrevinga av bompengar godkjennast av Stortinget før sommarferien.
Det er berre tre bønder att i Geiranger. Dei meiner ein ny fellesfjøs er det som må til om det skal vere dyr i turistbygda i framtida.