– Tror de fleste ser behovet for kommunereformen

Avtroppende Høyre-ordfører, Geir Ove Vegsund, tror ikke hans eget parti vil bli straffet for kommunereformen.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Høyre Geir Ove Vegsund

ORDFØRER: Geir Ove Vegsund (H) mener det er nødvendig med en kommunereform.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Valglogo

Flere steder i fylket og resten av landet kan kommunereformen bli en av de store valgkampsakene. I Sula kommune har en mulig sammenslåing med Ålesund blitt møtt med stor motstand.

Avtroppende Høyre-ordfører, Geir Ove Vegsund, tror kommunereformen vil ha lite innflytelse på valget i hans kommune.

– Der har vi et veldig avklart forhold til hvilken retningen vedtakene skal gå i. Der har vi sagt at vi enten fortsetter som egen kommune, eller så går vi inn i en større kommune på nordre. Vi skal ha en folkeavstemning i første kvartal neste år og den vil nok være avgjørende for hva det nye kommunestyret kommer til å velge, sier han.

Tror ikke Høyre blir straffet

Det er Vegsunds eget parti, Høyre, som har vært en av de store pådriverne for kommunereformen. Reformen har ikke vært et populært tema i Sula, men han frykter ikke at eget parti må lide på grunn av det.

– Jeg tror de innser at Sula er en mellomstor kommune i norsk målestokk og er av en størrelse som kanskje godt kan klare seg på egne ben. Men hvis man tenker i et større perspektiv, med den regionale utviklingen, er det klart det er fordeler for Sula ved å gå inn i en storkommune, mener Vegsund.

Han mener det er til innbyggernes eget beste om antall norske kommuner blir minsket.

– Jeg tror ikke Høyre nødvendigvis blir straffet for å være positiv til en kommunereform, for jeg tror det fleste ser behovet for det i Norge. Vi har for mange små kommuner og det må struktureres bedre for å få et likt tjenestetilbud ut til innbyggerne, sier Høyre-politikeren.